Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Địa chỉ: 241 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 2873 062 062 Email: bvhoanmythuduc@hoanmy.com

  • TS. BS. NGUYỄN TUẤN

    GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN (CEO)

  • THS. TRẦN VĂN HỮU

    Giám đốc Quản trị Vận hành (COO)

  • BS CKII. PHAN HOÀNG NGUYÊN

    Giám đốc Y khoa