Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Địa chỉ: 241 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 2873 062 062 Email: bvhoanmythuduc@hoanmy.com

 • TS. BS. NGUYỄN TUẤN

  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN (CEO)

 • THS. TRẦN VĂN HỮU

  Giám đốc Quản trị Vận hành (COO)

 • BS CKII. PHAN HOÀNG NGUYÊN

  Giám đốc Y khoa

 • THS. VÕ THỊ LÀNH

  Điều dưỡng trưởng Bệnh viện