Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Địa chỉ: 241 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 2873 062 062 Email: bvhoanmythuduc@hoanmy.com

BSCKII. TRẦN LỢI

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Trần Lợi có kinh nghiệm làm việc hơn 20 năm trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh, trong đó hơn 11 năm công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Khu vực Thủ Đức, có 11 năm làm Bác sĩ Phó khoa.

Bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh: đọc kết quả X quang, siêu âm chẩn đoán (bụng tổng quát, sản phụ khoa, tuyến vú, tuyến giáp, mô mềm), siêu âm tim – mạch máu, siêu âm khớp, siêu âm đàn hồi,…

Bác sĩ có kinh nghiệm đọc kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scan), đọc kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI). Thực hiện hơn 100 ca CT mạch máu não và CT mạch vành. Đọc kết quả hàng ngàn ca CT bụng – ngực cấp cứu.

1. Chức vụ

 • Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

2. Nơi công tác

 • Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3. Kinh nghiệm

 • Có hơn 20 năm công tác tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Thủ Đức, có 11 năm là Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh

4. Chuyên khoa

 • Chẩn đoán hình ảnh

5. Kỹ thuật chuyên môn

 • Đọc X quang quy ước
 • Thực hiện các loại siêu âm chẩn đoán: bụng tổng quát, sản – phụ khoa, tuyến vú, tuyến giáp, mô mềm, siêu âm tim – mạch máu, siêu âm khớp, siêu âm đàn hồi,…
 • Đọc CT Scan: sọ não, mạch máu não, mạch cảnh, phần mềm vùng cổ, ngực, mạch vành, bụng – chậu, cột sống, xương – khớp chi trên – chi dưới, mạch máu lớn và mạch máu ngoại vi,...
 • Đọc MRI: sọ não, mạch máu não, mạch cảnh, phần mềm vùng cổ, ngực, mạch vành, bụng – chậu, cột sống, xương – khớp chi trên – chi dưới, mạch máu lớn và mạch máu ngoại vi, tuyến vú, tử cung – phần phụ,...

6. Quá trình đào tạo

 • Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2004 – 2008)
 • Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Chợ Rẫy (2009 – 2010)
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2011 – 2013)
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2016 – 2019)

7. Bằng cấp chuyên môn

 • Bằng Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2008)
 • Bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2013)
 • Bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2019)
 • Chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Chợ Rẫy (2009)
 • Chứng chỉ Siêu âm tổng quát – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2009)
 • Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh (2009)

8. Thành viên các tổ chức – hiệp hội

 • Thành viên hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam
 • Thành viên hội Chẩn đoán hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành viên chi hội Siêu âm Việt Nam

 9. Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

 10. Giải thưởng

 11. Sách báo, công trình nghiên cứu

 • Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II “Giá trị của chụp cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò (MDCT) trong chẩn đoán phân độ giai đoạn “T” ung thư đại tràng”, năm 2019.

BS NGÔ THỊ TRANG

Bác sĩ điều trị

Bác sĩ Ngô Thị Trang có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu âm tổng quát, siêu âm tim và siêu âm mạch máu. Bác sĩ thành thạo trong siêu âm sản phụ khoa.

1. Chức vụ

 • Bác sĩ điều trị

2. Nơi công tác

 • Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3. Kinh nghiệm

 • Có 3 năm kinh nghiệm học tập và công tác trong ngành Chẩn đoán hình ảnh

4. Chuyên khoa

 • Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

5. Kỹ thuật chuyên môn

 • Siêu âm bụng tổng quát
 • Siêu âm tim
 • Siêu âm sản phụ khoa
 • Siêu âm mạch máu

6. Quá trình đào tạo

 • Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2011 - 2017)
 • Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Chợ Rẫy (2017 - 2018)
 • Siêu âm sản phụ khoa cơ bản - Bệnh viện Từ Dũ (2018)
 • Siêu âm mạch máu - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2018)
 • Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2019)
 • Siêu âm bụng tổng quát - Bệnh viện Chợ Rẫy (2019 - 2020)

7. Bằng cấp chuyên môn

 • Bằng Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017)
 • Chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Chợ Rẫy (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm sản phụ khoa cơ bản – Bệnh viện Từ Dũ (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm mạch máu – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2019)
 • Chứng chỉ Siêu âm bụng tổng quát – Bệnh viện Chợ Rẫy (2020)

8. Thành viên các tổ chức – hiệp hội

9. Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt

10. Giải thưởng

11. Sách báo, công trình nghiên cứu

BS NGUYỄN TRUNG NHÂN

Bác sĩ điều trị

Bác sĩ Nguyễn Trung Nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu âm tổng quát, siêu âm tim và siêu âm mạch máu. Bác sĩ cũng thành thạo các kỹ thuật siêu âm chẩn đoán bệnh lý sản phụ khoa, đọc phim X quang thường quy.

1. Chức vụ

 • Bác sĩ điều trị

2. Nơi công tác

 • Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3. Kinh nghiệm

 • Có 3 năm kinh nghiệm học tập và công tác trong ngành Chẩn đoán hình ảnh

4. Chuyên khoa

 • Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

5. Kỹ thuật chuyên môn

 • Đọc X quang thường quy
 • Siêu âm bụng tổng quát
 • Siêu âm tim
 • Siêu âm sản phụ khoa
 • Siêu âm mạch máu

6. Quá trình đào tạo

 • Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2011 -2017)
 • Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Chợ Rẫy (2017 -2018)
 • Siêu âm sản phụ khoa cơ bản – Bệnh viện Từ Dũ (2018)
 • Siêu âm mạch máu – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Trung tâm Y khoa Medic (2018)
 • Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh (2019)
 • Siêu âm bụng tổng quát – Bệnh viện Chợ Rẫy (2019 -2020)

7. Bằng cấp chuyên môn

 • Bằng Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017)
 • Chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Chợ Rẫy (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm sản phụ khoa cơ bản – Bệnh viện Từ Dũ (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm mạch máu – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2019)
 • Chứng chỉ Siêu âm bụng tổng quát – Bệnh viện Chợ Rẫy (2020)

8. Thành viên các tổ chức – hiệp hội

 • Chi hội Siêu âm Việt Nam

9. Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

10. Giải thưởng

11. Sách báo, công trình nghiên cứu

THS.BSCKI. NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

Bác sĩ điều trị

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh Thư có kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu âm tổng quát, đọc phim X quang thường quy. Thực hành thành thạo kỹ thuật FNA, đọc kết quả CT, MRI. Bác sĩ còn có kinh nghiệm trong thực hành siêu âm sản phụ khoa, siêu âm tim, siêu âm mạch máu.

1. Chức vụ

 • Bác sĩ điều trị

2. Nơi công tác

 • Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3. Kinh nghiệm

 • Hơn 4 năm làm Bác sĩ Sản phụ khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có 4 năm kinh nghiệm học tập và công tác trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh

4. Chuyên khoa

 • Chẩn đoán hình ảnh

5. Kỹ thuật chuyên môn

 • Đọc kết quả X quang, CT, MRI
 • Siêu âm: tổng quát, tim, mạch máu, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp, mô mềm, sản phụ khoa
 • Thực hiện FNA tuyến vú, tuyến giáp và các u khác dưới hướng dẫn siêu âm

6. Quá trình đào tạo

 • Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (1999 - 2005)
 • Cao học chuyên ngành Y tế công cộng - Đại học Flinder, Australia (2014 - 2015)
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2016 - 2018)
 • Siêu âm thực hành - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2017 - 2018)
 • Siêu âm sản - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2017 - 2018)
 • Siêu âm tim - mạch máu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017 - 2018)

7. Bằng cấp chuyên môn

 • Bằng Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2005)
 • Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng, Đại học Flinder, Australia (2015)
 • Bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm thực hành – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm sản – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2018)
 • Chứng chỉ Siêu âm tim – mạch máu – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2018)

8. Thành viên các tổ chức – hiệp hội

9. Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

10. Giải thưởng

11. Sách báo, công trình nghiên cứu

BS TRẦN THƯỜNG DUY

Bác sĩ điều trị

Bác sĩ Trần Thường Duy có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, nội soi chẩn đoán và điều trị, nội soi can thiệp cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa.

1. Chức vụ

 • Bác sĩ điều trị  

2. Nơi công tác

 • Đơn vị Nội soi tiêu hóa - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3. Kinh nghiệm

 • Có 3 năm kinh nghiệm học tập và công tác trong lĩnh vực Ngoại Tiêu hóa - Nội soi tiêu hóa

4. Chuyên khoa

 • Định hướng chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa – Nội soi tiêu hóa

5. Kỹ thuật chuyên môn

 • Nội soi chẩn đoán bệnh lý thực quản - dạ dày - tá tràng: viêm loét, nhiễm Helicobacter pylori,…

 • Nội soi chẩn đoán bệnh lý đại trực tràng - hậu môn

 • Nội soi chẩn đoán – điều trị ung thư sớm ống tiêu hóa

 • Điều trị gắp dị vật thực quản - dạ dày - tá tràng, đại tràng qua nội soi

 • Điều trị cắt polyp dạ dày, đại tràng qua ngả nội soi

 • Điều trị xuất huyết tiêu hóa do viêm loét, polyp dạ dày, đại tràng, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản bằng các kỹ thuật cầm máu

6. Quá trình đào tạo

 • Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2011 - 2017)

 • Định hướng chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa – Bệnh viện Chợ Rẫy (2017 – 2018)

 • Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng – Bệnh viện Chợ Rẫy (2018)

 • Nội soi đại tràng – Bệnh viện Chợ Rẫy (2018)

 • Nội soi điều trị – Bệnh viện Chợ Rẫy (2018 - 2019)

 • Chẩn đoán và điều trị Ung thư sớm ống tiêu hóa do Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam tổ chức; Tập huấn Nội soi can thiệp mở cơ qua đường miệng điều trị co thắt tâm vị (POEM) – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2018)

7. Bằng cấp chuyên môn

 • Bằng Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017)

 • Chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa – Bệnh viện Chợ Rẫy (2018)

 • Chứng chỉ Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng – Bệnh viện Chợ Rẫy (2018)

 • Chứng chỉ Nội soi đại tràng – Bệnh viện Chợ Rẫy (2018)

 • Chứng chỉ Nội soi điều trị – Bệnh viện Chợ Rẫy (2019)

8. Thành viên các tổ chức – hiệp hội

 • Thành viên liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam

 9. Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh

10. Giải thưởng

11. Sách báo, công trình nghiên cứu

Tin tức chuyên khoa